Verklaring of briefje van de huisarts nodig?

De huisartsen geven geen verklaringen over eigen patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk, hij/zij gunt u best een ander huis, een rijbewijs, een uitkering, etc.

Maar het gaat er niet om of uw huisarts u dat gunt, maar of u er recht op heeft en of u ervoor in aanmerking komt. De instantie waar u een aanvraag heeft ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst. Zij beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de aanvraag.

Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van brieven of invullen van formulieren, kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden van Gemeente Arnhem. 

Vraagt een instantie toch om een briefje van de huisarts?

Voor zover de instelling geen genoegen neemt met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij zelf een onafhankelijke arts aan te wijzen voor een onafhankelijke beoordeling.
Een zogenoemd weigeringsbriefje is verkrijgbaar in het Nederland, Engels, Turks en Arabisch. 

Download weigerbriefje

Meer informatie over verwijsbrieven kunt u vinden op Verwijswijzer Arnhem.