Uw mening

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

1. Interne klachtenregeling

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw onvrede met u te bespreken. Dat kan ook als de onvrede over een praktijkassistente, een waarnemer of een andere medewerker gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Als u een klacht een officiëler karakter wilt geven, kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris van de praktijk. Klachten kunt u kenbaar maken via het klachtenformulier. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht met eventueel aanvullende vragen om uw klacht en wens zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wij streven ernaar binnen 4 weken uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Download klachtenformulier

2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris voor bemiddeling

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

3. Klacht indienen bij de Geschillencommissie

Als de bemiddeling middels SKGE niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van huisartsenzorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten (kosten) verschuldigd.