Uw mening

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

1. Interne klachtenregeling

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw onvrede met u te bespreken. Dat kan ook als de onvrede over een praktijkassistente, een waarnemer of een andere medewerker gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Als u een klacht een officiëler karakter wilt geven, kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris van de praktijk. Klachten kunt u kenbaar maken via het klachtenformulier. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht met eventueel aanvullende vragen om uw klacht en wens zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wij streven ernaar binnen 4 weken uw klacht naar tevredenheid af te handelen. 

2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris voor bemiddeling

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

3. Klacht indienen bij de Geschillencommissie

Als de bemiddeling middels SKGE niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van huisartsenzorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten (kosten) verschuldigd. 

Klachtenformulier

Voor een goede evaluatie van uw onvrede, graag een beknopt antwoord van maximaal 2 zinnen geven op de volgende vragen:

  • Waarin vindt u dat de praktijk of medewerker in gebreken is gebleven?
  • Zijn er specifieke acties die u verwacht naar aanleiding van uw onvrede?
  • Welk resultaat wenst u?