Uw mening

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

1. Interne klachtenregeling

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw onvrede met u te bespreken. Dat kan ook als de onvrede over een praktijkassistente, een waarnemer of een andere medewerker gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Als u een klacht een officiëler karakter wilt geven, kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris van de praktijk. Klachten kunt u kenbaar maken via het klachtenformulier. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht met eventueel aanvullende vragen om uw klacht en wens zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wij streven ernaar binnen 4 weken uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Download klachtenformulier

2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris voor bemiddeling

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Meer over de behandeling van een klacht vindt u op de website van SKGE.

3. Klacht indienen bij de Geschillencommissie

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van huisartsenzorg. Uw klacht wordt dan een geschil. De geschilleninstantie komt dan met een bindend oordeel. Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten (kosten) verschuldigd. Meer over de behandeling van een geschil vindt u op de website van SKGE.