Spoedgeval bij vergiftiging

Spoedgeval bij vergiftiging

In alle gevallen:

 • 112 bellen
 • Let op: laat je kind niet braken en geef geen drinken of Norit, tenzij de 112-medewerker zegt dat dat nodig is.

Spoedgeval bij giftige stof gegeten of gedronken:

 • Zoek uit om welk product of welke plant het gaat.
 • Bel 112.
 • Volg de instructies op van de 112-medewerker.
 • Geef de verpakking of resten van de ingenomen stof mee naar het ziekenhuis.

Spoedgeval bij giftige stof in de ogen of op de huid:

 • Verwijder kleding, schoenen en sieraden die met de stof in aanraking zijn geweest.
 • Borstel eventuele poeders van de huid.
 • Langdurig spoelen, bijvoorbeeld onder de douche (30 minuten).
 • Bel een arts en meld om welke stof het gaat.
 • Draag handschoenen en spoel de giftige stof grondig af als je daarmee in aanraking bent gekomen.

Spoedgeval bij giftige stof ingeademd:

 • Ga nooit een ruimte in als je denkt dat daar een giftige stof in de lucht is.
 • Laat de deur open en houd afstand.
 • Bel 112.