Spreekuur

Afspraak maken/ Huisbezoek of telefonisch overleg aanvragen

Deze manier van zorg vragen is komen te vervallen, de assistente weet welke zorg verleent kan worden voor uw zorgvraag en op welke wijze. Zo krijgt u de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste manier.

Gezondheidsklachten

Steeds meer zorg wordt verschoven naar de 1e lijn (de huisarts). Daarnaast is er een tekort aan huisartsen. Om alle zorgvragen en zorgtaken voor alle patiënten te kunnen blijven bieden zal de huisartsenzorg moeten hervormen.

U merkt dit door bv. langere wachttijden aan de telefoon. Een afspraak krijgen is niet meer vanzelfsprekend en vaak ook niet nodig. Wij zullen u vaak digitaal (e-consult) of telefonisch adviseren. Huidklachten worden bijvoorbeeld beoordeeld d.m.v. een doorgestuurde foto. Indien de assistente inschat dat een beoordeling op de praktijk nodig is, krijgt u een afspraak aangeboden.

Uw gezondheidsklachten kunt u digitaal bespreken via MijnGezondheid.net of telefonisch met de assistente tussen 08.00-12.00 uur. De assistentes zullen altijd uw klacht verder uitvragen, zodat de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste manier gegeven kan worden.

Spoedgevallen

Bij urgente klachten zoals pijn op de borst, uitvalsverschijnselen, acute pijnklachten, onwel wording, verwonding of letsel kunt u altijd bellen en kiezen voor optie 1

Spreekuur

Bij aankomst graag melden bij de balie.

De assistente controleert samen met u of uw gegevens nog actueel zijn. Ook kan zij vragen naar uw identiteitsbewijs en/of verzekeringsbewijs.

Wij hebben de volgende gespecialiseerde spreekuren

  • Diabetes
  • GGZ
  • Hart- en vaatziekten
  • Ouderenzorg
  • Astma/COPD

Afspraak annuleren

Graag uw afspraak tijdig annuleren, anders zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen. Tijdig annuleren betekent 24 uur van tevoren

Herhaalrecepten

Uw herhaalrecepten kunt u op de volgende manieren aanvragen:

  • Receptendoosjes of lijst in receptenbus bij de ingang van de praktijk of bij apotheek Presikhaaf
  • Via de website (MGn)
  • Telefonische receptenlijn van apotheek Presikhaaf (026 361 22 16, keuze 1 herhaalrecepten, keuze 2 huisartsenpraktijk de Bethaan)

Uw recept aangevraagd voor 12:00 uur, is ophalen de volgende werkdag na 14:00 uur bij uw apotheek.

Deze site vervangt geen medische consultatie.