Opname telefoongesprekken

Alle  telefoongesprekken van mensen die bellen met huisartsenpraktijk De Bethaan worden automatisch opgenomen en opgeslagen. 

Het doel van deze opnames zijn:

  • Gesprekken tussen patiënt en medewerker te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking.
  • Door het opnemen van gesprekken zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren.
  • Bij eventuele klachten van patiënten kan het gesprek worden gebruikt als informatiebron.

Voor het opnemen en opnieuw afluisteren van telefoongesprekken zijn zowel wettelijk als intern bij huisartsenpraktijk De Bethaan een aantal strikte regels gekoppeld, waarbij de privacy van de patiënt in acht genomen wordt. Het opnemen van de gesprekken gebeurt volgens de gedragsregels van de College Bescherming Persoonsgegevens.