Mevrouw Citroen en de heer Tjia vormen samen huisartsenpraktijk de Bethaan. Mevrouw Centen is als waarnemend huisarts werkzaam in de praktijk. Bij afwezigheid van uw eigen huisarts, zal de assistente u inplannen bij een van de andere artsen.

Assistente

Voor veel vragen of adviezen kunt u terecht bij de assistente. Zij heeft inzicht in de planning en overlegt zo nodig met de huisarts.
Daarnaast hebben de assistentes een eigen spreekuur, waarin ze onder anderen: Uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, bloeddruk meten, injecties gegeven, wratten aanstippen, ect.
De praktijk is maandag tot en met vrijdag geopend van 8:00-17:00 uur

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen: 026-3650660 toets 1
Bij levensbedreigende zaken: Bel 112
Buiten kantooruren: Huisartsenpost (CHRA) 0900-1598

Avond-nacht en weekend

Voor spoedeisende medische hulp wordt u verwezen naar de Huisartsendienst Regio Arnhem op telefoonnummer: 0900-1598, www.chra.nl 

Faciliteiten binnen het gezondheidscentrum

In het gezondheidscentrum werken wij onder andere samen met:

  • Apotheek
  • Fysiotherapie
  • Podotherapie
  • Thuiszorg
  • Oedeemtherapie
  • Dietist
  • Bloedafname
  • Verloskunde
  • Logopedie
  • Echo-onderzoek