Informatie & links

Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.

Geneesmiddelen en zwangerschap

LSP (landelijk schakelpunt)

Veilig thuis
Veilig thuis advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gemeente Arnhem

Verwijswijzer Arnhem
Op deze website kunt u voor veel aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen vinden hoe u nu verder moet.

Merck Manual – medisch naslagwerk voor patiënten
Biedt inzicht in meer dan 3.000 aandoeningen, op heldere wijze beschreven.

Apotheek.nl
Betrouwbare informatie over de meest gebruikte geneesmiddelen, waarvoor ze worden gebruikt en wat de bijwerkingen zijn.

RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Denk onder meer aan het laatste nieuws over griepepidemieën, vaccinaties, infectieziekten.

Mijn Anticonceptie
Op deze website kunt u meer informatie vinden over anticonceptie.

Gezondheid en Reizen

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)
Globale en algemene informatie over de risico’s bij reis en verblijf in (sub)tropische gebieden en over preventieve maatregelen daartegen bedoeld voor reizigers.